obr4share

/ Štípané dřevo- měření objemu

Drvoštěp

 

OBJEMOVÉ JEDNOTKY PRO PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘEVA

Štípané dřevo- měření objemu


PLM = plnometr

  • Je krychle o objemu 1 m3 zcela zaplněná dřevní hmotou, tzn. bez sebemenších mezer
  • Základní jednotka dříví, která se používá pro statistické údaje a výpočty
  • Pro prodej štípaného dřeva tuto jednotku nelze použít (z praktického hlediska je to nemožné)

 

Štípané dřevo- měření objemu

PRMR = prostorový metr rovnaný

  • Prostor objemu 1 m3, ve kterém jsou vyskládaná a narovnaná polínka
  • Takto vyskládaná krychle obsahuje 60 - 75% dřeva
  • Skládat štípané dřevo je časově náročné, což se promítne ve vyšší ceně takto dodaného dřeva

 

Štípané dřevo- měření objemu

PRMS = prostorový metr sypaný

  • Prostor objemu 1 m3, ve kterém jsou volně nasypaná polínka
  • Takto vyskládaná krychle obsahuje cca 40% dřeva
  • Při prodeji používáme tuto jednotku, protože do ceny dřeva nemusíme připočítávat nákladnou a časově náročnou lidskou práci při skládání štípaného dřeva a náklady na palety a manipulaci s nimi

 

 

PŘEVODNÍ TABULKA JEDNOTEK

 

  PLM PRMR PRMS
PLM 1 1,43 2,2-2,4
PRMR 0,7 1 1,42-1,67
PRMS 0,42-0,46 0,6-0,7
1

 

 

   PLM = plnometr

 

   PRMR = prostorový metr rovnaný

 

   PMRS = prostorový metr sypaný

 

Uvedené koeficienty jsou pouze orientační, liší se podle délky polen a způsobu jejich vyrovnání. Na množství dřeva má také vliv jeho vlhkost - sesycháním se objem zmenšuje cca o 10%.