obr4share

/ Proč topit dřevem

Drvoštěp


Dřevo je nejlevnější palivo

 

  • Ten kdo prodává dřevo ho bude vždy vychvalovat. My také, protože ve srovnání s ostatními možnostmi je topení dřevem stále nejlevnější variantou. Nezávislé porovnání najdete na serveru tzb.info.cz

 


Topení dřevem je ekologické

 

 

  • Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje, při topení dřevem se neuvolňuje tolik škodlivin, jako například při spalování uhlí v tepelných elektrárnách. 
  • Naše dříví pochází z těch částí stromu, které zbývají po spotřebování kvalitnějšího dřeva na výrobu např. nábytku, hudebních nástrojů, trámů atd., nebo se jedná o stromy s vadami, které jeho využití znemožňují. Na topení v žádném případě nekácíme zdravé stromy. 
  • Drvoštěp získává dříví z obnovitelných lesů (původ dřeva máme prokázaný) - více informací v článku:

Topím dřevem - jsem nepřítel lesa?

 

  • Dřevo lze využít jako doplňkový zdroj tepla v kombinaci s jinými palivy (plynem či elektřinou).
  • Při spalování dřeva vzniká jen minimální odpad, který se dá dále využít jako hnojení
  • Topení dřevem vytváří nenapodobitelnou domácí atmosféru, obzvláště v zimním období.